Αρχική σελίδα » Έρευνα

UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) Research Department
Research Line "Autonomy and Dignity in Medical Research and Practice"

Chair: Evangelos D. Protopapadakis, Assistant Professor, National and Kapodistrian University of Athens 

Research line members 

Sabina Semiz, Professor, International University of Sarajevo (email: ssemiz@ius.edu.ba)
Tamar Gidron,  Professor, The College of Management Academic Studies (email:  tgidron@netvision.net.il
Emanuele Valenti, Lecturer, Instituto de Etica Francisco Valles (email: emanuele.valenti@institutoeticaclinica.org)
David Smith, Associate Professor, Royal College of Surgeons in Ireland (email: davsmith@rcsi.ie)

Ερευνητικό πρόγραμμα "Θεραπευτικές - βελτιωτικές παρεμβάσεις στον ανθρώπινο γονότυπο και φαινότυπο" 

Ερευνητική ομάδα 

Σοφιάννα Αλιφιέρη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (email: sofiannaparos[at]hotmail[dot]com)
Ελίνα Καραματζιάνη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (elinakara@philosophy.uoa.gr)
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου,Υποψήφιος Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (cconstantinoss@gmail.com)