Αρχική σελίδα » Έρευνα

Πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας σε ευπαθείς πληθυσμούς

Δράση 7: Εντοπισμός και στάθμιση των ηθικών επιπτώσεων της εκάστοτε ασθένειας στο ηθικό κρίνειν και την λήψη αποφάσεων από μέρους των ασθενών, των οικείων και των φροντιστών


Ιστότοπος: https://atticaspirit.gr/

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Δράσης: Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ
Διάρκεια: 30.08.2019-28.03.2022
Φορέας: Περιφέρεια Αττικής & ΕΚΠΑ


Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες

Ιστοσελίδα: https://philodimos.net/

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ
Επιστημονικός Σύμβουλος: Γεώργιος Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ
Συντονιστής: Χρήστος Γιαπιτζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ
ΑΔΑΜ 20SYMV006940114 2020-06-29
Διάρκεια: 29.06.2020-28.03.2021
Φορέας: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής & ΕΛΚΕ


International Chair in Bioethics (WMA Cooperation Center) Research Department


Research Line "Autonomy and Dignity in Medical Research and Practice"

Chair: Evangelos D. Protopapadakis, Associate Professor, National and Kapodistrian University of Athens 

Research line members 

Sabina Semiz, Professor, International University of Sarajevo (email: ssemiz@ius.edu.ba)
Tamar Gidron,  Professor, The College of Management Academic Studies (email:  tgidron@netvision.net.il
Emanuele Valenti, Lecturer, Instituto de Etica Francisco Valles (email: emanuele.valenti@institutoeticaclinica.org)
David Smith, Associate Professor, Royal College of Surgeons in Ireland (email: davsmith@rcsi.ie)