Αρχική σελίδα » Αίτηση μέλους

Αίτηση μέλους

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας μπορούν να ενταχθούν ως μέλη όσοι ενδιαφέρονται για τα αντικείμενα που το Εργαστήριο θεραπεύει, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει κατ' αρχάς να συμπληρώσει την σχετική αίτηση, η οποία θα εξετασθεί από τον Διευθυντή και την Συμβουλευτική Επιτροπή του Εργαστηρίου.

Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή, το μέλος πλέον του Εργαστηρίου εντάσσεται στο δυναμικό είτε των Ερευνητών (Research Fellows), είτε των Συνεργατών του Εργαστηρίου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διευθυντή και της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.