Αρχική σελίδα » Πρακτική Άσκηση

Γεώργιος Καψάλης  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ο Θεολογικός Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίες με τις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες. 

Ο Γεώργιος Καψάλης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Άριστα) της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τυγχάνει κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Θεολογίας με κατεύθυνση "Εκκλησιαστική Γραμματεία" και είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ εκπονώντας διδακτορική διατριβή με θέμα: "Ο Θεολογικός Διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίες με τις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες". Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ηθική, στην Εφαρμοσμένη Ηθική και στη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια και είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής.