Αρχική σελίδα » Ερευνητικά Προγράμματα » SIENNA Project

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας ανακοινώνει την επιστημονική συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SIENNA-Stakeholder -Informed Ethics for New Technologies with High Socio-economic and Human Rights Impact (HORIZON 2020 Research and  Innovation Program) στο οποίο την Ελλάδα εκπροσωπεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το SIENNA ερευνά τις τρεις νέες τεχνολογίες της γονιδιωματικής, της ανθρώπινης βελτίωσης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Οι προτάσεις του SIENNA βασίζονται σε εκτενείς διαβουλεύσεις με διεθνείς παράγοντες και ειδικούς στη γενετική, γονιδιωματική, και την ανθρώπινη βελτίωση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, ενώ συμπληρώνονται από έρευνες για τη δημόσια γνώμη και τα αποτελέσματα διασκέψεων με πάνελς πολιτών σε πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το SIENNA στηρίζεται από οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα, η ΙΕΕΕ, η ΑCM,  η  EU Robotics, η ALLEA (All  European Academies), η UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

https://www.sienna-project.eu/

Οι παρακάτω αναφορές περί του SIENNA and Information Ethics είναι προσβάσιμες ως open access κείμενα:

D.4.4 Ethical analysis of Artificial Intelligence and Robotics Technologies.

D.2.4 Ethical analysis of Human Genetics and Genomics.