Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο

To Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας ιδρύθηκε τον Μάιο του 1999 ως "Φιλοσοφικό και Τεχνολογικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Οικολογικής Φιλοσοφίας" (Φ.Ε.Κ. 92/11.5.1999) και έλαβε την σημερινή του ονομασία το 2017 (Φ.Ε.Κ. 3756/25.10.2017). Ανήκει στο  Τμήμα Φιλοσοφίας, του οποίου αποτελεί ανεξάρτητη δομή. Σκοπός του είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλοσοφίας ιδίως στην περιοχή της Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην κάθε μορφής συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και διακρατικούς φορείς. Για τον λόγο αυτό από το 2016 φιλοξενεί το Ελληνικό Κλιμάκιο της International Chair in Bioethics (WMA Cooperation Center). Στους στόχους του εντάσσεται, επίσης, η συνεργασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, συναφείς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και της αλλοδαπής. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων και συνεδρίων), η  έκδοση επίτομων έργων, επιστημονικών σειρών και επιστημονικού περιοδικού, καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.