Αρχική σελίδα » Συνεργασίες

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. στις 28 Ιουλίου 2020 υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της NESCO (Haifa)  

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από το 2015 συνεργάζεται με το Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa), το οποίο φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του.

 

Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας των Επιστημών και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από τον Ιούλιο του 2016 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας των Επιστημών και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με το οποίο έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) πενταετούς διάρκειας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ.

 

The German Unit (Hannover) of the International Network of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από τον Ιούλιο του 2016 συνεργάζεται με το Γερμανικό Κλιμάκιο (Αννόβερο) του Διεθνούς Δικτύου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa), με το οποίο έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) διετούς διάρκειας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ.

 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας από τον Μάρτιο του 2017 συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών επί τη βάσει Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προκειμένου να απολαμβάνει από το ΕΚΤ / ΕΙΕ υπηρεσίες ePublishing για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση της επιστημονικής περιοδικής του έκδοσης Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ

 

Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Novi Sad

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από τον Ιούνιο του 2017 συνεργάζεται με το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Novi Sad, με το οποίο έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) διετούς διάρκειας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ.

 

The Department of Philosophy and Media Communications of Kazan State Power Engineering University

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από τον Νοέμβριο του 2017 συνεργάζεται με το Τμήμα Φιλοσοφίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Καζάν της Ρωσικής Ομοσπονίδας, με το οποίο έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) διετούς διάρκειας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ. εδώ.

 

Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESKCO (Haifa) και Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από τον Νοέμβριο του 2017 συνεργάζεται  με το Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa) και με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, με τα οποία έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) πενταετούς διάρκειας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ.  

 

Pan African Congress for Ethics and Bioethics

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από τον Ιούλιο του 2018 συνεργάζεται με το Pan African Congress for Ethics and Bioethics, με το οποίο έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) πενταετούς διάρκειας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ.  

 

Cyprus Unit of the International Network of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)

Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα το Ελληνικό και το Κυπριακό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa) συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

 

Croatia Unit - Osijek of the International Network of the UNESCO Chair in Bioethics

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στο Osijek της Κροατίας το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και το Κροατικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa) συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

 

Faculty of Education, Jozip Juraj Strossmayer University in Osijek, Republic of Croatia

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στο Osijek της Κροατίας το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και η Σχολή Εκπαίδευσης του Jozip Juraj Strossmayer University in Osijek συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ

 

International Association for Promoting Geoethics (IAPG) 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. από τον Σεπτέμβριο του 2019 συνεργάζεται με το International Association for Promoting Geoethics (IAPG), με το οποίο έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (MoU) πενταετούς διάρκειας. Δείτε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας εδώ.... και το newsletter του IAPG όπου αναφέρεται η συμφωνία συνεργασίας  (σελ 8) .