Αρχική σελίδα » Συνεργασίες

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει να συνάψει και να παγιώσει διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με ακαδημαϊκές οντότητες επί τη βάσει από κοινού αποδεκτών ηθικών αρχών επιδιώκοντας την επίτευξη των σκοπών λειτουργίας του, όπως αυτοί καθορίζονται από τις ιδρυτικές πράξεις που το διέπουν. Τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί έως τώρα είναι τα κάτωθι:

MERG Foundation for Training and Strategic Studies, Iraq

Σύναψη: 2022. Διάρκεια: 2 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), Ελλάδα

Σύναψη: 2022. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Center for Bioethics, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia

Σύναψη: 2022. Διάρκεια: 2 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο (στην Αγγλική και την Σερβική) εδώ.

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Σύναψη: 2022. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Ελλάδα

Σύναψη: 2022. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

Σύναψη: 2020. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Croatian Unit, International Chair in Bioethics, Croatia

Σύναψη: 2019. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

International Association for Promoting Geoethics (IAPG), Italy

Σύναψη: 2019. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Pan African Congress for Ethics and Bioethics, Cameroon

Σύναψη: 2018. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Cyprus Unit, International Chair in Bioethics, Cyprus

Σύναψη: 2018. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ελλάδα

Σύναψη: 2017. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia

Σύναψη: 2017. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Department of Philosophy and Media Communications, Kazan State Power Engineering University, Russian Federation

Σύναψη: 2017. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Σύναψη: 2017. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, ΕΜΠ, Ελλάδα

Σύναψη: 2016. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

The German (Hannover) Unit, International Chair in Bioethics, Germany

Σύναψη: 2016. Διάρκεια: 5 έτη. Δείτε το Πρωτόκολλο εδώ.

Ελληνικό Κλιμάκιο της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής, Ελλάδα

Σύναψη: 2015. Διάρκεια: 5 έτη (αυτόματη ανανέωση για επί πλέον 5).