Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

14.10.2019

International Scientific Conference "From Callousness to Humanness: The Holocaust and the Awakening of a New Consciousness"

Date: November 9 & 10, 2019

 

Venue: Greek-Orthodox Parish in Dortmund, Luisenstr. 17, Dortmund, Germany

Keynote speakers: Ignatios, Metropolitan of Demetrias & Almyros-Volos (Greece), Stacy Gallin (Misericordia University, U.S.A.), Tessa Chelouche (Technion Institute of Haifa, Israel), Susan Miller (Methodist Hospital of Houston, U.S.A.), Evangelos D. Protopapadakis (University of Athens, Greece), Vasileios E. Pantazis (University of Thessaly, Greece), Kostas Zervas (Education Coordinator, Greece), Georgios Iliopoulos (University of Athens, Greece), Filotheos-Fotios Maroudas (University of Athens, Greece)