Αρχική σελίδα » Εκδόσεις

Οι Εκδόσεις του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ εκδίδουν πρωτότυπα και μεταφρασμένα έργα από όλα τα πεδία του φιλοσοφικού στοχασμού τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης και το αγγλόγλωσσο διεθνές φιλοσοφικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Conatus - Journal of Philosophy. Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις υποστηρίζονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

 

Επικοινωνία

Εκδόσεις του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Φιλοσοφική Σχολή
7ος όροφος, γραφείο 746
Πανεπιστημιούπολη, 15703 Ζωγράφος
Αθήνα