Αρχική σελίδα » Βιογραφικό Σημείωμα » Βίκη Τζατζάκη

Βασιλική Μαρία Τζατζάκη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Το νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο.

Είναι Διδάκτορας Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές δίκαιο από το London School of Economics and Political Science και τη Νομική Αθηνών. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται ως Νομικός Σύμβουλος στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα για θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, τη βιοηθική, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Σήμερα εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα The human right to water from a legal and ethical perspective: A comparative analysis. 

 

Συμμετοχή σε συνέδρια

 • Ετήσιο συνέδριο 2018 Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων ‘Δικαιώματα του Ανθρώπου: Από την Αναγόρευση στη Διεκδίκηση’ (20-22.12.2018), Αθήνα –ομιλήτρια.

 • 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο ‘Bioethics, Medical Ethics and Health Law’ (27-29.11.2018), UNESCO Chair on Bioethics, Jerusalem, Israel –ομιλήτρια.

 • Διεθνές συνέδριο ‘20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine”, Εργαστήριο για την Μελέτη Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Θεσσαλονίκη (08-09.12.2017) –ομιλήτρια.

 • Διεθνές σεμινάριο European Society of International Law-Interest Group on Biolaw “International Biolaw and interactions with environmental, human rights and health law”, Malaga, Spain (27.10.2017) -ομιλήτρια.

 • Διεθνές συνέδριο “Sustainable Drainage”, Lisbon, Portugal (19-20.10.2017) - ομιλήτρια.

 • Διεθνές σεμινάριο “Natural Marine Resource Management in a Changing Climate”, K.G. Jebesen Center for the Law of the Sea, Tromsø, Norway (13-14.06.2017) -ομιλήτρια.

 • 4th Drin Stakeholders Conference, Global Water Partnership, Mediterranean, Pristina, Kosovo (14-15.12.2016) -ομιλήτρια.

 • Διεθνές Συνέδριο “Adapting to Climate Change”, University of Lisbon, Portugal (21-22.06.2016) -ομιλήτρια.

 • Ημερίδα και Σεμινάριο Εμπειρογνωμόνων “Best practices for the protection of water in times of crisis. Focus on participatory instruments in environmental law and policies”, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Erlangen, Germany (22-23.04.2016) -ομιλήτρια.  

 • 13th International Conference EUROPE-INBO 2015 for the implementation of the European Water Directives, Thessaloniki, Greece (21-24.10.2015) –μέλος της οργανωτικής ομάδας.

 • 1st International Conference on Redrafting Water Management, University of Lisbon, Portugal (08-09.10.2015) -ομιλήτρια.

 • Ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος με θέμα “Προκλήσεις για την Ελλάδα και Ευκαιρίες για ένα Βιώσιμο Μέλλον”, Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Αθήνα, Ελλάδα (05.06.2015) -συμμετοχή ως εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

 • 3rd meeting of the Network of Economic Regulators, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, France (05.11.2014) –εθνικός εμπειρογνώμονας.

 • 3rd Istanbul International Water Forum, Türkiye Su Enstitüsü, Istanbul, Turkey (27-29.05.2014) –εθνικός εμπειρογνώμονας.

 • Διεθνές σεμινάριο “Water markets scenarios for Europe: a response to water scarcity and drought?”, L’ office national de l’ eau et des milieu aquatiques, Paris, France (11.02.2014) –συμμετοχή ως εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

 • 2nd meeting of the Network of Economic Regulators, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, France (14.11.2013) –εθνικός εμπειρογνώμονας.

 • Water Technology and Environment Control Conference, Tel Aviv, Israel (20-23.10.2013) –μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας.

 • 1st meeting of the Network of Economic Regulators, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, France (14.04.2013) –εθνικός εμπειρογνώμονας.

 • European Union Water Blue Print Conference, Λευκωσίας, Κύπρος (26-27.11.2012) -μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας.

 • 6th World Water Forum, Marseille, France (12-17.03.2012) –μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας.

 • “Greek-German Exchange of Experience in the implementation of the European Directive for sewage”, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αθήνα, Ελλάδα (10-11.10.2011) –μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

 • Water Technology and Environment Control Conference, Tel Aviv, Israel (26-28.09.2011) –μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας.

 • “Opportunities for Cooperation and Exchange of technologies in water issues between Greece and Israel”, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αθήνα, Ελλάδα (05.04.2011) –μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

 • “International Symposium on the Role of Hydrology in Water Resources Management”, IHP-UNESCO, Capri, Italy (13-16.10.2008) -ομιλήτρια.

 • “XIIIth World Water Congress”, International Water Resources Association, Montpellier, France (01-04.09.2008) -αφίσα (poster). “XXIVth Conference of the Danubian Countries”, National Committee of Slovenia for the International Hydrological Program of UNESCO, Bled, Slovenia (02-04.06.2008) - συμμετοχή ως ομιλήτρια.

 • “International Groundwater Conference on Groundwater Dynamics and Global Change”, University of Rajasthan, Jaipur, India (19-22.03.2008) - ομιλήτρια.

 • “5th International Water History Association Conference”, International Hydrological Programme, Tampere, Finland (13-17.06.2007) - ομιλήτρια.  

Δημοσιεύσεις

 • Adapting the legal framework of natural marine resources management to climate disruption: The case of Greece, 9 Arctic Review on Law and Politics 2018, p. 1-18.

 • Human dignity as a common element in international biolaw and the right to water, 3 Ius et scientia 2017, p. 1-13.

 • Enabling the business of agriculture 2017, World Bank Group Report, contribution as a national expert, available at eba.worldbank.org/~/media/WBG/AgriBusiness/Documents/Reports/2017/EBA2017-Report17.pdf.

 • National approaches for the realization of the human right to water: A comparative study, in E.J. Lohse & P.P. Poto, Best Practices for the Protection of Water by Law: Focus on participatory instruments in environmental law and politics, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2017, p. 13-30.With A. Dan Tarlock, International Water Law and Climate Disruption Adaptation, in A. Tanzi, O. McIntyre, A. Kolliopoulos, A. Rieu-Clarke & R. Kinna (eds.), The UNECE Convention on the Protection and Use on Transboundary Watercourses and International Lakes, BRILL, 2015, p. 379-393. 

 • Solidarity and Law: Examples drawn by the international community, 26, no 1 (91) European Review of Public Law 2014.

 • The operation of swimming pools and golf courses in the framework of integrated water resources management in Greece, in A. Koutsouradis (ed.), Contemporary legal and developmental problems of greek tourism, Association of Hotels in Chalkidiki (Publications), 2013, p. 425-436.

 • Water in Public International Law (in Greek), Nomiki Bibliothiki, 2012 (480 pages).

 • Tourism and water resources in international law and integrated management (in Greek), in A. Koutsouradis (ed.), The International and European Legal Dimension of Tourism, Nomiki Vivliothiki, 2012, p. 322-331.

 • The contribution of the legal aspect of hydrology to the management of international water resources, in H.-J. Liebscher, R. Clarke, J. Rodda, G. Schultz, A. Schumann, L. Ubertini & G. Young (eds.), The Role of Hydrology in Water Resources Management, IAHS Publication 327, 2009, p. 24-28.

 • The UN Convention on International Watercourses and Integrated Water Resources Management: A bridge built, 4 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.2008, available at iopscience.iop.org/1755-1315/4/1/012036/pdf/1755-1315_4_1_012036.pdf.

 • The UN Convention on International Watercourses: Do we need it?, 2008, available at www.iwra.org/congress/2008/index.php

 • The element of equitable utilization in the settlement of water related investment disputes, σε Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2008, p. 521-548.