Αρχική σελίδα » Conatus - Journal of Philosophy

To Conatus - Journal of Philosophy είναι εξαμηνιαίο αγγλόγλωσσο διεθνές φιλοσοφικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης και διπλής ανώνυμης κρίσης, το οποίο κυκλοφορεί τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Εκδίδεται από το 2016 από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το Conatus - Journal of Philosophy δημοσιεύει πρωτότυπα ερευνητικά δοκίμια, βιβλιοκρισίες και συνεντεύξεις με σημαίνουσες προσωπικότητες από τον χώρο της Φιλοσοφίας. Όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο Conatus - Journal of Philosophy λαμβάνουν CrossRef DOI, ενώ παράλληλα αποδελτιώνονται και καταλογογραφούνται στο Index Copernicus, στο Directory for Research Journals Indexing, και σύντομα στα Scopus, Web of Science, DOAJ και ERIHPLUS.